DESIGN POSTERE
Signert & nummerert i begrenset opplag /150